Terrorismia vai turismia?

Ensi kesänä paremmin??

Pyöräilin paljon omassa nuoruudessani ja vielä aikuisiälläkin. Pidän edelleenkin kaksipyöräisellä liikkumisesta. Nykyisin väline on vaihtunut ns. moottoriavusteiseksi, osin mukavuudenhalusta ja valtaosin kohtuullisesta kiinnostuksesta V-2:n tuottamaa vapaudentunnetta ja liikkumisen mielihyvää kohtaan.

Polkupyörällä aktiivisesti liikkuessani ei ole tullut mieleenikään haitata muun liikenteen sujuvuutta, miksipä törttöillä tiellä muiden kiusana kun tavoitteena oli oman kunnon ylläpito ja kohottaminenkin. On toki mahdollista, etteivät silloiset verryttelyasut puristaneet kuntoilijan mieltä ja ”palleja” yhtä tehokkaasti, kun nykyiset lycrarievut.

Piukassa ovat pojat puvuissaan (mamil) ja hermotkin tuntuvat olevan heikoilla…. urheilun pitäisi olla mukavaa.

Fillariterrorismiin ei kuitenkaan ole löydettävissä mitään hyvää, tai varsinkaan älykästä syytä. Olen edelleen sitä mieltä, että pyöräily on harvinaisen hyvä ja terveellinen harrastus- ja kilpailumuoto.

Vastakkainasettelu eri liikennemuotojen välillä tulee jatkumaan ja kärjistymään niin kauan, kun jokin tielläliikkujien ryhmistä kuvittelee lainsäädännön koskevan vain muita osapuolia. Aikaa tulevaan kesään on tietty vielä liian paljon, jotta asiat voisivat pysyä mielissä, mutta laitanpa kuitenkin tähän pätkiä yhteisistä säännöistämme, lue tai jätä lukematta.

Turisti olet ja turistina pysyt, jos pyöräillessäsi et muita liikkujia välitä huomioida.

******************************************

Tieliikennelaki

8 §
Tien eri osien käyttö

Ajoneuvoja on kuljetettava ajoradalla. Jos tien oikealla puolella on piennar, jolla ajo käy haitatta päinsä, polkupyörää ja muuta moottoritonta ajoneuvoa sekä mopoa on kuitenkin kuljetettava pientareella.

Alle 12-vuotias lapsi saa kuljettaa polkupyörää jalkakäytävällä. Hän ei saa aiheuttaa kohtuutonta häiriötä jalankululle.

Kun erityiset syyt siihen pakottavat, ajoneuvoa saa tilapäisesti kuljettaa muullakin kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jollei siitä aiheudu vaaraa eikä huomattavaa haittaa.

9 §
Ajoneuvon paikka ajoradalla

Ajoneuvoa on ajoradalla kuljetettava muu liikenne ja olosuhteet huomioon ottaen niin lähellä ajoradan oikeaa reunaa kuin turvallisuutta vaarantamatta on mahdollista. Tämä säännös ei koske ajoa yksisuuntaisella ajoradalla.

Milloin kuljettajan ajosuunnassa on vähintään kaksi ajokaistaa, hänen on kuljetettava ajoneuvoa ajokaistaa tarpeettomasti vaihtamatta yleensä eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla.

Edellä 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa on vastaan tulevalle liikenteelle tarkoitetulla ajokaistalla ajaminen kielletty.

Kaksisuuntaisella ajoradalla oleva koroke tai muu vastaava laite on sivuutettava oikealta.

10 §
Ajoneuvojen välinen etäisyys

Etäisyys edellä kulkevaan ajoneuvoon on sovitettava sellaiseksi, ettei päälleajon vaaraa ole, vaikka tämä ajoneuvo pysäytetään.

Taajaman ulkopuolella muuta liikennettä selvästi hitaammin ajavien moottorikäyttöisten ajoneuvojen on pidettävä toisiinsa sellaiset etäisyydet, että ohittava ajoneuvo voi vaaratta ajaa niiden väliin.

23 §
Tilannenopeus

Ajoneuvon nopeus on sovitettava sellaiseksi kuin liikenneturvallisuus edellyttää huomioon ottaen muun ohella tien kunto, sää, keli, näkyvyys, ajoneuvon kuormitus ja kuorman laatu sekä liikenneolosuhteet. Nopeus on pidettävä sellaisena, että kuljettaja säilyttää ajoneuvon hallinnan. Ajoneuvo on voitava pysäyttää edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa tilanteissa. Ennen kaukovaloilta lähivaloille vaihtamista nopeus on sovitettava uusia näkyvyysolosuhteita vastaavaksi.

Kuljettajan on sovitettava ajoneuvonsa nopeus sellaiseksi, etteivät muut tienkäyttäjät joudu kohtuuttomasti lian tai soran roiskumiselle alttiiksi.

24 §
Liikennettä estävän tai haittaavan ajon kielto

Liikennettä ei saa estää tai haitata ajamalla aiheettoman hitaasti tai tarpeettomasti äkkiä jarruttamalla.

******************************************

Polkupyöräilijän on siis pääsääntöisesti ajettava pyörätiellä, mikäli sellainen on liikennemerkillä osoitettu ajosuunnassa. Jos pyörätietä ei ole osoitettu, on pyöräilijän käytettävä ajoradan (n.k. ”autotie”) oikeaa reunaa. Ajoradalla ei siis saa pääsääntöisesti pyöräillä, jos kulkusuunnassa on pyörätie. 

Jalkakäytävällä saa pyöräillä vain alle 12-vuotias lapsi, muutoin pyörän ajaminen jalkakäytävällä on aina kielletty (Tieliikennelaki 8 §). On siis aina käytettävä pyörätietä, jos sellainen on ja muutoin aina on ajettava ajoradalla. Pyörän ajaminen kävelykadulla on kuitenkin sallittu.

Etenkin kilpa- ja kuntopyöräilijät ajavat ajoittain ajoradalla vaikka vieressä kulkee pyörätie. Tieliikenneasetuksen mukaan ajoradalla ajaminen ei ole sallittua muutoin kuin yllä esitetyissä tapauksissa. Ajoradalla ajamista perustellaan yleensä jalankulkijoiden turvallisuudella tai sillä, että pyörätie on niin huonokuntoinen, ettei siellä voi ajaa tarpeeksi lujaa tai polkupyörä rikkoontuu. Tieliikenneasetuksessa ei kuitenkaan anneta lupaa poiketa säännöistä näillä perusteilla. 

Turvallista matkaa ja ennen kaikkea eri liikennemuotojen  yhteistyönä myös tulevana suvena.

Kari U. Huuhtanen

Kommentointi on suljettu.

Create a website or blog at WordPress.com

Ylös ↑

%d bloggaajaa tykkää tästä: